WARUNKI UŻYTKOWANIA

Ostatnia aktualizacja: 10 sierpnia 2021 r.

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią integralną część Warunków świadczenia usług pomiędzy XTEN LIMITED (dalej "my", "nas" lub "nasz") a Tobą i mogą być okresowo aktualizowane, zmieniane lub poprawiane od czasu do czasu według naszego uznania. Aktualna wersja zostanie udostępniona Ci ze wskazaniem daty ostatniej zmiany. Zobowiązujesz się do czytania wszystkich powiadomień, które mogą być wysyłane do Ciebie oraz do okresowego sprawdzania tej strony pod kątem aktualizacji niniejszych Warunków użytkowania. Dalsze korzystanie z Gry po opublikowaniu zmienionych Warunków użytkowania oznacza akceptację ich warunków.

Podczas korzystania z Gry musisz przestrzegać ustaleń zawartych w niniejszych Warunkach Użytkowania, ich integralnych części oraz wszelkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji prawnych w jurysdykcji, w której mieszkasz (zwanych dalej łącznie "Warunkami Użytkowania").

Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich środków (w tym środków dyscyplinarnych) w celu ochrony m.in. nas, naszych spółek zależnych, spółek nadrzędnych, spółek stowarzyszonych, dyrektorów, urzędników, pracowników, Gry i Usług w całości, reputacji i wartości firmy, według naszego uznania, przed niewłaściwym zachowaniem, niezależnie od tego, czy takie zachowanie zostało wymienione w niniejszym dokumencie. Lista odpowiednich środków nie jest ograniczona i może zostać rozszerzona według naszego uznania, przy czym na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu obejmuje ona tymczasowe i stałe zakazy, zawieszenie konta i/lub jego zamknięcie oraz usunięcie. Zastrzegamy sobie jednak również prawo do anulowania podjętych środków według własnego uznania.

1.RODZAJE NARUSZEŃ

Komunikacja

 • Spamowanie, trolling, groźby, flaming;
 • Obraźliwe zachowanie (obelgi, nękanie, obsceniczny język, groźby itp.;
 • Przekazywanie lub komunikowanie jakichkolwiek treści, które w uzasadniony sposób uważamy za obraźliwe dla graczy, w tym języka niezgodnego z prawem, szkodliwego, zawierającego groźby, obelgi, molestowanie, zniesławienie, wulgaryzmy, obsceniczność, treści o charakterze seksualnym lub rasistowskim, z punktu widzenia etyki lub w inny sposób niewłaściwego;
 • Przekazywanie lub umieszczanie jakichkolwiek treści, używanie języka, w tym konta i/lub hasła lub innych wybranych środków identyfikacji użytkownika, jak również podejmowanie innych działań, które według naszego wyłącznego i bezwzględnego uznania są uznawane za obraźliwe, w tym bez ograniczeń treści, języka lub działań, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zagrażające, obraźliwe, nękające, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, nienawistne, o charakterze jednoznacznie seksualnym lub rasowo, etnicznie lub w inny sposób niewłaściwe, ani nie mogą używać błędnej pisowni lub alternatywnej pisowni w celu obejścia ograniczeń dotyczących treści i języka wymienionych powyżej;
 • Używanie pseudonimów, które naruszają normy społeczne lub zasady Gry.

W grze

 • Griefing (celowe zabijanie swoich kolegów z drużyny lub tworzenie niekorzystnych warunków dla gry, gdy nie grasz podczas sesji i pozostajesz ciągle afk, brak aktywności bojowej, gdy po prostu nie grasz, a jedynie biegasz, skaczesz i w ogóle nie walczysz lub gdy opuszczasz grę przed zakończeniem sesji);
 • Wykorzystanie błędów w grze (wykorzystanie funkcjonalności gry, która nie działa poprawnie, w celu uzyskania przewagi);
 • Oszukiwanie, używanie botów (programów komputerowych przeznaczonych do wykonywania określonych czynności w grze za użytkownika), cheatów (kodów wbudowanych w grę w celu uzyskania dodatkowych korzyści w grze), jak również wszelkich innych programów komputerowych i/lub środków technicznych zakłócających normalne funkcjonowanie gry i/lub mających na celu uzyskanie dodatkowych korzyści w grze, które nie są przewidziane w zasadach, logice lub możliwościach technicznych gry.

Oszustwo

 • W przypadku celowego użycia lub nadużycia przez Ciebie funkcji obciążenia zwrotnego Twojej instytucji finansowej po dostarczeniu przez nas Towarów w Grze;
 • Gdy przekazujesz, udostępniasz lub w jakiś sposób udostępniasz swoje Konto osobom trzecim, niezależnie od tego, czy za wynagrodzeniem, czy nie;
 • Gdy oszukujesz (w celu uzyskania danych, np. podszywając się pod pracownika firmy);
 • Oszukańcze działania z wykorzystaniem prezentów lub artykułów promocyjnych.

2.RODZAJE SANKCJI

Operacyjne

 • Wyciszenie (godzinne, dzienne, tygodniowe, miesięczne lub stałe);
 • Ban (tymczasowy, stały, ban przez IP);
 • Zakaz uczestnictwa w Grze (nie możesz grać, gdy Twój nick jest obraźliwy i będziesz mógł grać, gdy zmienisz swój nick);
 • Zakaz zakupów (tymczasowy, stały).

Podczas gry

 • Automatyczne wyciszenie za obelgi lub obsceniczny i wulgarny język;
 • Automatyczny ban za udział w bitwie (możesz być w lobby, ale nie możesz szukać bitwy). Jest on używany jako kara za opuszczenie lub brak działania w bitwie.

Poniżej znajduje się tabela naruszeń i stosowanych sankcji. Lista ta nie jest wyczerpująca i służy jedynie jako punkt odniesienia. Stosowane sankcje i czas ich trwania zależą od naszego uznania. Różne sankcje mogą być stosowane jednocześnie.

Naruszenie Sankcja
Obraźliwe zachowanie (obelgi, nękanie, obsceniczny język, groźby itp.)

Za pierwszym razem gracz otrzyma ostrzeżenie, że następnym razem zostanie wyciszony.


Przy powtórnym naruszeniu, gracz otrzyma wyciszenie.


Jeśli po zresetowaniu kary w ciągu 24 godzin, gracz naruszy ją ponownie, zostanie wyciszony Jeśli po zresetowaniu kary w ciągu 24 godzin, gracz naruszy ją ponownie, zostanie wyciszony

Obrażanie zespołu programistów na platformach społecznościowych / wsparcie

Po raz pierwszy gracz otrzymuje ostrzeżenie, że gdy używa obraźliwego języka, zostanie nałożony ban.


Przy powtórnym naruszeniu zakaz zostanie nałożony. Jeśli wiadomości od gracza są zbyt ostre (groźby fizyczne), może nastąpić permanentny ban w grze.

Nieprawidłowy pseudonym

Jeśli znajdziemy gracza z nieprawidłowym nickiem, mamy prawo sami go zmienić.


Przy powtarzającym się naruszeniu może zostać nałożony ban.

Przyjazny ogień

Jeśli gracz celowo zabija kolegów z drużyny, to może zostać zawieszony w poszukiwaniu walki.


eśli gracz zostanie zgłoszony 2 lub więcej razy przez swoich kolegów z drużyny, zostaje on automatycznie zbanowany.


Jeśli po wyzerowaniu kary, o której mowa powyżej, gracz zostanie ponownie złapany na bezczynności w ciągu 24 godzin, otrzyma bana na czas trwania poprzedniej kary pomnożony przez dwa w celu poszukiwania walki.

“Z dala od klawiatury”(AFK)

Podczas bezczynności w grze, po upływie pewnego czasu, gracz zostaje automatycznie wyrzucony z gry i zawieszony na pewien czas w poszukiwaniu walki.


Jeżeli po wyzerowaniu kary, gracz w ciągu 24 godzin ponownie będzie na jałowym biegu, zostaje zawieszony w poszukiwaniu walki na czas trwania poprzedniego zawieszenia pomnożony przez dwa.

Brak aktywności bojowej

Jeśli gracz po prostu biega po arenie, nie biorąc udziału w walce i nie pomagając kolegom z drużyny, gracz może zostać zawieszony na jakiś czas w poszukiwaniu walki.


Jeśli po zresetowaniu kary w ciągu 24 godzin, gracz ponownie naruszy zasady, zostanie on zawieszony na czas trwania poprzedniej kary pomnożony przez dwa.

Przedwczesne opuszczenie Gry

Za pierwszy raz gracz zostanie zawieszony w poszukiwaniu walki.


Jeśli po zresetowaniu kary w ciągu 24 godzin gracz ponownie naruszy zasady, zostanie on zawieszony na czas trwania poprzedniej kary pomnożony przez dwa.

Nadużycie błędówMożemy wydać ostrzeżenie za nadużycie błędów, a jeśli gracz nie przestanie ich używać, możemy go zbanować na jakiś czas.
Oszukiwanie

Ban w grze na jakiś czas.


W przypadku powtarzających się naruszeń, obowiązuje stały ban.

Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnymWięcej informacji na ten temat znajdziesz w klauzuli “Zakaz obciążenia zwrotnego”
Udostępnianie danych logowania do Konta osobom trzecim (sprzedaż, przekazywanie itp.)Stały ban
ZwodzenieStały ban
Oszustwo dotyczące prezentówStały ban

3.PROGRESJA BANÓW

W zależności od Twoich działań lub naruszeń, bany mogą różnić się rodzajem i czasem trwania:

 • Ban tymczasowy;
 • Ban stały;
 • Ban na udział w bitwie;
 • Ban zacieniony (możesz wejść do gry, ale nie możesz znaleźć przeciwnika lub będziesz mógł znaleźć tylko przeciwników z takim samym niskim ratingiem jak Twój).

4.URUCHOMIENIE JEDNEGO KONTA NA DWÓCH URZĄDZENIACH

Jednoczesne uruchomienie jednego Konta z dwóch różnych urządzeń jest surowo zabronione.

5.ZAKAZ OBCIĄŻEŃ ZWROTNYCH

W przypadku zbyt częstego korzystania z funkcji obciążenia zwrotnego w Twojej instytucji finansowej lub nadużywania jej, na Twoim Koncie powstaje dług, co prowadzi do ograniczenia możliwości dokonywania zakupów do czasu spłaty długu. Możemy uznać, że wskaźnik obciążeń zwrotnych jest podejrzany lub zbyt wysoki i w związku z tym możemy według własnego uznania nałożyć na Ciebie ban lub ograniczyć korzystanie z Gry i Usług na tak długo, jak zdecydujemy.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę. Sprawdź naszą Politykę plików cookie, aby uzyskać więcej informacji. Klikając przycisk „Akceptuj”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików Cookies na Twoim urządzeniu.