Informacje o Polityce prywatności

Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2021 r.

Szanujemy Twoją prywatność i dlatego cenimy Twoje zaufanie.

Niniejsza Polityka ochrony dannych wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika podane przez niego i/lub zebrane przez nas, gdy użytkownik korzysta z interaktywnego oprogramowania rozrywkowego, sesyjnej gry wideo z walką dla wielu graczy ((PVP) RPG) od strony trzeciej „Blood of Heroes” lub jej pochodnych (dalej zwanej „Grą”) udostępnionej użytkownikowi na podstawie licencji Vizor Games LLC (dalej zwanym „Licencjodawcą”).

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej polityki, ponieważ ważne jest, abyś zrozumiał, co robimy z Twoimi danymi osobowymi i jak możesz je kontrolować.

Jakie dane przetwarzamy?

 • Informacje kontaktowe:
  • Adres e-mail. Adres email to adres email, który podajesz nam przy rejestracji do Gry.
 • Dane rejestracyjne:
  • nazwa użytkownika. Nazwa użytkownika lub pseudonim to nazwa, którą użytkownik podaje nam w celu utworzenia konta i która pozwala nam na identyfikację użytkownika wśród innych użytkowników. To jest nazwa, którą użytkownik podaje nam podczas rejestracji w Grze lub wypełniając formularz rejestracyjny na stronie docelowej. Nazwa użytkownika to identyfikator, który użytkownik tworzy podczas rejestracji w Grze lub wypełniając formularz rejestracyjny na stronie docelowej, który sam w sobie nie jest powiązany z żadnymi danymi umożliwiającymi identyfikację użytkownika;
  • hasło: tajne słowo lub zestaw znaków i/lub cyfr, które użytkownik podaje nam podczas rejestracji w Grze lub wypełniając formularz rejestracyjny na stronie docelowej, wykorzystywany do weryfikacji tożsamości użytkownika i uzyskania dostępu do jego konta.
 • Dane o urządzeniach: Zbieramy informacje o urządzeniach używanych przez użytkownika podczas korzystania z Gry. Informacje takie mogą obejmować:
  • twój adres IP;
  • wersję systemu operacyjnego;
  • typ procesora;
  • ilość pamięci RAM;
  • ustawienia karty graficznej;
  • typ klawiatury i kontrolera do gier;
  • ustawienia jakości grafiki;
  • ustawienia urządzenia wejściowego gry.
 • Dane dotyczące gry:
  • numer identyfikacyjny gracza (ID). Identyfikator jest przypisywany użytkownikowi automatycznie po zainstalowaniu i uruchomieniu Gry i jest to losowo zdefiniowany zestaw znaków, który sam w sobie nie jest w stanie zidentyfikować użytkownika;
  • informacje o Grze, w tym informacje o osiągnięciach w grze, ukończonych poziomach gry i aktywności;
  • informacje dostarczone przez Ciebie podczas kontaktu z nami na następujący adres e-mail: help@bloodofheroes.online
 • Dane od stron trzecich i partnerów integracyjnych: możemy otrzymywać dane osobowe od stron trzecich, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na udostępnienie tych danych stronom trzecim lub jeżeli sam publikuje takie dane.

Do jakich celów przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu zapewnienia dostępu do zamkniętych beta testów Gry, zapewnienia dostępu do Gry, śledzenia Gry i uczestników testów, świadczenia usług związanych z Grą i jej zamkniętymi beta testami, uzupełnienia danych konta użytkownika. w Grze. Będziemy również wykorzystywać informacje o użytkowniku do kontaktowania się z nim w razie potrzeby.

Dane kontaktowe użytkownika przetwarzamy w następujących celach: możemy użyć adresu e-mail użytkownika, aby skontaktować się z nim, poprosić o udział w zamkniętych beta testach Gry, a także w innych rodzajach testów i/lub działań związanych z Grą, aby umożliwić mu dostęp do Gry, zresetować hasło, dostarczyć ogłoszenia i ankiety dotyczące Gry, wysłać mu unikalny link umożliwiający dostęp do prywatnej sekcji usługi Discord. Możemy wykorzystać Twój adres e-mail, aby wykluczyć Cię z kampanii promocyjnych i/lub marketingowych. Twój adres e-mail może być również wykorzystany do celów marketingu ukierunkowanego i bezpośredniego.

Dane rejestracyjne użytkownika przetwarzamy w następujących celach: Możemy wykorzystać dane przekazane nam przez użytkownika do utworzenia konta i profilu użytkownika w Grze, do stworzenia bazy danych potencjalnych uczestników zamkniętych beta testów Gry, do identyfikacji użytkownika podczas zamkniętych beta testów Gry oraz do stworzenia profilu publiczności.

Możemy przetwarzać dane dotyczące urządzenia użytkownika i przeglądania stron w następujących celach: Możemy wykorzystywać dane dotyczące Urządzenia użytkownika w celu usuwania błędów w Grze, poprawy wrażeń z gry, zabezpieczenia konta użytkownika, zbierania statystyk dotyczących sprzętu wykorzystywanego do uruchomienia Gry oraz analizowania wydajności aplikacji. Możemy również śledzić przybliżoną lokalizację IP adresu użytkownika. Przetwarzamy te dane, aby dostosować język i walutę płatności w Grze. Takie dane mogą być również wykorzystywane do celów reklamowych oraz do zbierania danych analitycznych (więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziałach odpowiednio „Reklama” i „Analityka”).

Przetwarzamy Twoje dane dotyczące Gry w następujących celach: Używamy Twojego identyfikatora, aby oddzielić Twoje dane od danych innych użytkowników. Dane z Gry, jak również inne informacje podawane przez użytkownika, są wykorzystywane w celu zapewnienia użytkownikowi jak najwygodniejszego mechanizmu interakcji z Grą.

NIE przetwarzamy Twoich danych osobowych w celu ich sprzedaży.

Przetwarzamy również dane osobowe użytkownika w celu gromadzenia danych analitycznych dotyczących procesu zamkniętych beta testów Gry. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale „Analityka” niniejszej Polityki ochrony danych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wyświetlania u naszych partnerów reklam odpowiadających Twoim zainteresowaniom. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Reklama” niniejszej Polityki ochrony danych.

Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli wymaga tego od nas obowiązujące prawo. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli jesteśmy do tego uprawnieni na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych bez Twojej zgody.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o zobowiązania umowne oraz, w niektórych przypadkach, w oparciu o nasz uzasadniony interes lub Twoją zgodę na takie przetwarzanie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy jakości naszych usług, monitorowania powodzenia naszych programów marketingowych/promocyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji w grze itp.

Czy zbieramy Twoje dane dotyczące płatności?

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych informacji dotyczących instrumentów płatniczych użytkownika, takich jak numer karty kredytowej, data ważności karty kredytowej czy nazwisko na karcie.

Czy udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim?

Tak. Te strony trzecie przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, a ich rozwiązania techniczne są częścią Gry. Nie jesteśmy jednak właścicielem tych rozwiązań technicznych i nie mamy wpływu na ich funkcjonalność. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym partnerom na podstawie pisemnej umowy. Dbamy o to, aby nasi partnerzy przestrzegali obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Po pierwsze, korzystamy z usług stron trzecich w celu gromadzenia danych analitycznych i wyświetlania reklam. Więcej informacji o tym, jak nasi partnerzy wykorzystują dane osobowe, można znaleźć w rozdziale „Analityka” niniejszej Polityki ochrony danych osobowych.

Po drugie, możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym partnerom w celu wysyłania i ulepszania Twoich wrażeń z gry oraz w celu wykluczenia Cię z kampanii reklamowych i/lub marketingowych. W szczególności możesz dowiedzieć się o warunkach korzystania z danych osobowych przez naszych partnerów, klikając na poniższe linki:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Google: https://policies.google.com/privacy
Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe stronom trzecim (np. niezależnym administratorom danych), jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo. W takich przypadkach przekazujemy dane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym między innymi zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Wszystkie zebrane przez nas dane przechowujemy tak długo, jak długo użytkownik uczestniczy w zamkniętych beta testach Gry oraz 2 lata po zakończeniu testów. Po tym czasie usuniemy Twoje dane osobowe z naszej bazy danych i zażądamy takiego samego usunięcia od osób trzecich, którym Twoje dane mogły zostać przekazane. Możemy również usunąć Twoje dane osobowe, gdy tylko przestaną być nam potrzebne.

Czy przetwarzamy jakiekolwiek dane osobowe dzieci?

Nie zapewniamy dostępu do zamkniętych beta testów Gry osobom poniżej 18 roku życia. Nie zbieramy żadnych danych osobowych od tych osób.

Jeśli wiesz, że w sposób niezamierzony przetwarzamy dane osobowe osób poniżej 18 roku życia, prosimy o kontakt, a my dołożymy wszelkich starań, aby zaprzestać przetwarzania takich danych i usunąć je tak szybko, jak to możliwe.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Przysługują Ci wszystkie prawa przyznane na mocy obowiązującego prawa i innych przepisów międzynarodowych. W szczególności, na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679, przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo do dostępu do swoich danych;
 • Prawo do sprostowania swoich danych;
 • Prawo do usunięcia swoich danych;
 • Prawo do przekazywania swoich danych;
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do dostępu do swoich danych. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami wysyłając odpowiednią prośbę na nasz adres e-mail.

Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych. Masz prawo poprosić nas o aktualizację wszelkich niedokładnych danych na Twój temat. Jeśli uważasz, że przetwarzane przez nas dane są niekompletne dla celów przetwarzania określonych w niniejszej Polityce ochrony danych, możesz poprosić nas o odpowiednie uzupełnienie Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami wysyłając odpowiednią prośbę na nasz adres e-mail.

Prawo do usunięcia (wykasowania) swoich danych. Masz prawo zażądać od nas całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami wysyłając odpowiednią prośbę na nasz adres e-mail.

UWAGA

Należy pamiętać, że jeśli poprosisz nas o usunięcie swoich danych osobowych, wszystkie Twoje dane z formularza rejestracyjnego, jak również dane z Twojego profilu mogą zostać bezpowrotnie utracone. Usunięcie danych osobowych jest nieodwracalne. Nie będziesz w stanie przywrócić swoich danych osobowych.

Podkreślamy, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest absolutnie konieczne, abyś mógł uzyskać dostęp do zamkniętych beta testów Gry.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami wysyłając odpowiednią prośbę na nasz adres e-mail.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami wysyłając odpowiednią prośbę na nasz adres e-mail.

Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Należy pamiętać, że z tego prawa można skorzystać wyłącznie w sytuacji określonej w art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami, wysyłając odpowiednią prośbę na nasz adres e-mail.

Prawo do przekazywania danych. Masz prawo zażądać od nas otrzymania swoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz masz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami, wysyłając odpowiednią prośbę na nasz adres e-mail.

Prawa mieszkańców Kalifornii

Jeśli mieszkasz w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, przysługują Ci następujące prawa: prawo do informacji, jakie dane osobowe na Twój temat są gromadzone; prawo do informacji, czy i komu Twoje dane osobowe są sprzedawane lub ujawniane; prawo do odmowy sprzedaży danych osobowych; prawo do dostępu do swoich danych osobowych; prawo do równych usług i cen, nawet jeśli skorzystasz z prawa do ochrony danych.

Ponadto, jako mieszkańcowi Kalifornii, przysługują Ci następujące prawa:

 • zażądać usunięcia wszelkich danych osobowych o Tobie;
 • zażądać ujawnienia kategorii i konkretnych części danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat;
 • zążądać ujawnienia następujących informacji: kategorie danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat; kategorie źródeł, z których dane osobowe zostały zebrane; cel biznesowy lub handlowy zbierania lub sprzedawania danych osobowych; kategorie osób trzecich, którym udostępniamy dane osobowe; poszczególne elementy danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat; kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy na Twój temat oraz kategorie osób trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane, w podziale na kategorię lub kategorie danych osobowych dla każdej kategorii osób trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane.

Nie będziemy Cię dyskryminować na podstawie tego, że skorzystałeś z jakichkolwiek praw rezydenta Kalifornii, w tym, ale nie tylko, odmawiając dostarczenia towarów lub usług rezydentowi; ustalając inne ceny lub stawki za towary lub usługi, w tym poprzez stosowanie rabatów lub innych zachęt lub nakładanie kar; zapewniając inny poziom lub jakość towarów lub usług rezydentowi; zakładając, że rezydent otrzyma inną cenę lub stawkę za towary lub usługi lub inny poziom lub jakość towarów lub usług.

Analityka

Gromadzimy i przetwarzamy pewne informacje dotyczące interakcji użytkownika z Grą w celu analizy różnych aspektów funkcjonalności Gry. Takie informacje mogą obejmować lokalizację użytkownika i dane urządzenia. W celu gromadzenia danych analitycznych korzystamy z rozwiązań technologicznych stron trzecich dostarczanych przez naszych partnerów analitycznych. Korzystamy z takich technologii, a nasi partnerzy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, aby dostarczyć nam dane analityczne.

Informacje na temat wykorzystywania danych osobowych przez naszych partnerów można uzyskać, klikając na następujące linki:

Polityka ochrony danych osobowych Google: https://policies.google.com/privacy
Warunki GDPR Yandex: https://yandex.ru/support/metrika/general/gdpr.html
Polityka ochrony danych osobowych Yandex: https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=en
Yandex WebVizor: https://yandex.ru/support/metrica/webvisor-v2/info.html?lang=en
Facebook Analytics GDPR: https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/gdpr/
Matomo: https://matomo.org/gdpr/

Podstawą przetwarzania danych w celach analitycznych jest uzasadniony interes Vizor Games LLC, czyli analizowanie danych uczestników zamkniętych beta testów Gry w celach komercyjnych. Polegamy na analityce, aby zapewnić naszym użytkownikom wysoką jakość usług oraz aby aktualizować i rozwijać Formularz rejestracyjny i Narzędzie startowe. Możemy wykorzystywać dane analityczne do usuwania błędów w funkcjonalności Formularza rejestracyjnego, zbierania statystyk demograficznych użytkowników.

Reklama

Reklamy w naszej Grze wyświetlane są przez zewnętrznych partnerów reklamowych. Integrujemy ich technologie z naszą Grą, która jest następnie wykorzystywana przez naszych partnerów do dobierania reklam, które najlepiej odpowiadają zainteresowaniom użytkownika. Przetwarzanie danych w celach reklamowych odbywa się na podstawie Twojej zgody na takie przetwarzanie. Jeśli nie chcesz otrzymywać ukierunkowanych reklam, zmień ustawienia swojego urządzenia.

Z warunkami korzystania z danych osobowych przez naszych partnerów można zapoznać się pod następującymi linkami:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Polityka ochrony danych osobowych Google: https://policies.google.com/privacy
Warunki GDPR Yandex: https://yandex.ru/support/metrika/general/gdpr.html
Polityka ochrony danych osobowych Yandex: https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=en
Mytarget: https://legal.my.com/us/general/privacy/

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki ochrony danych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: help@bloodofheroes.online lub pocztą na poniższy adres, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Vizor Games LLC, z siedzibą przy: Republika Białorusi, Mińsk, Prospekt Niezawisimosti 117A, 18 piętro, biuro 18.

Strona ta korzysta z plików cookies w celu zapewnienia jak najlepszej jakości usługi. Klikając „Akceptuję”, akceptujesz politykę zawartą w następujących dokumentach: Polityka cookies oraz Polityka prywatności.